Pirkimo taisyklės ir sąlygos

Paskutinį kartą redaguota 2021 gegužės 04 d.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Čia apibrėžiamos pirkimo, sudarant nuotolines pirkimo–pardavimo sutartis elektroninėje parduotuvėje www.cuculis.lt (toliau – CUCULIS.LT) taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklėse nustatyta prekių užsakymo, pirkimo, pristatymo, grąžinimo sąlygos ir tvarka, taip pat apibrėžiama informacija, kurią privaloma pateikti pirkėjui (toliau – Pirkėjas), vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
1.2. Šios Taisyklės yra pardavėjui (toliau – Pardavėjas) ir Pirkėjui (toliau kiekviena atskirai – Šalis, kartu – Šalys) privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes CUCULIS.LT.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Atnaujintos Taisyklės skelbiamos CUCULIS.LT tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Taisyklės taikomos, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.4. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs (arba neužsiregistravęs) ir perkantis CUCULIS.LT (ne jaunesnis nei 18 metų asmenys).
1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti el. parduotuvėje, atsižvelgiant į Taisyklėse išdėstytas sąlygas. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas be kita ko patvirtina, kad sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį jis nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis.
1.6. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas naudojasi CUCULIS.LT nesusipažinęs arba tik iš dalies susipažinęs su Taisyklėmis, nors jam buvo suteikta galimybė tai padaryti.
1.7. Jei Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar Taisyklėms bendrai, CUCULIS.LT nurodytomis kainomis, mokesčiais ar kt., Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju.

2. Prekių užsakymas ir apmokėjimas už prekes

2.1. Užsakymą CUCULIS.LT svetainėje Pirkėjas gali pateikti bet kuriuo paros metu.
2.2. Užsisakyti prekes CUCULIS.LT svetainėje galima: neužsiregistruojant svetainėje arba užsiregistravus ir pateikus prašomus duomenis.
2.3. Pirkėjas, atvykęs į CUCULIS.LT svetainę, išsirenka pageidaujamas prekes ir susirenka savo prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis). Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti būtinus Pirkėjo asmens duomenis, kurie yra reikalingi pasirinktoms prekėms pristatyti ir įsigyti.
2.4. Perkant internetu ir už prekes apmokant bankiniu pavedimu arba per elektroninę bankininkystę ar bet kokiu kitu nurodytu būdu, užsakymas perduodamas tolesniam vykdymui tik nuo to momento, kai pinigai įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą.
2.5. Pateikus užsakymą, Pirkėjo nurodytu el. paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
2.6. Atsiskaitymas už prekes vykdomas tik šiais būdais:
2.6.1. el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš CUCULIS.LT nurodytų bankų. Pinigai pervedami į Pardavėjo banko sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
2.6.2. bankiniu pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas perveda pinigus į Pardavėjo banko sąskaitą.
2.6.3. ir kitais CUCULIS.LT prekių apmokėjimo lange nurodytais būdais.
2.7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą (plačiau apie tai žiūrėti: Privatumo politika).

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Apmokant už prekes bankiniu pavedimu arba per elektroninę bankininkystę, pirkimo-pardavimo sutartis tarp Šalių laikoma sudaryta, kai:

3.1.1. Pirkėjas išsirenka perkamą(-as) prekę(-es),
3.1.2. suformuoja Prekių krepšelį,
3.1.3. paspaudžia „APMOKĖJIMAS“;
3.1.4. suveda būtinus asmens duomenis (jei reikalinga);
3.1.5. pasirenka pristatymo būdą;
3.1.6. pasirenka mokėjimo būdą;
3.1.7. apmoka nurodytą prekių kainą, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, taip pat papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, transportavimo, pristatymo, pašto paslaugų ir kitos išlaidos), jeigu tokių papildomų mokesčių ir / ar išlaidų yra;
3.1.8. pinigai yra įskaitomi į Pardavėjo banko sąskaitą.
3.2. Sudarius pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kaina, kiekis bei kitos sąlygos yra privalomos Šalims, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.3. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo ir naudojami tiek, kiek tai reikalinga savo įsipareigojimams pagal pirkimo – pardavimo sutartį įvykdyti. Duomenys perduodami tretiesiems asmenims tik užsakymo vykdymo tikslais (pvz. prekių pristatymas) ir tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą, remiantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.2. Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
4.3. Pirkėjas, užsiregistruodamas CUCULIS.LT bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant raštu informuoti CUCULIS.LT el.paštu: labas@cuculis.lt. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, padarytus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
4.4. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, nurodytiems vartotojo paskyroje, nedelsiant juos patikslinti arba kreiptis į Pardavėją el. paštu: labas@cuculis.lt dėl pakeitimo atlikimo.
4.5. Pirkėjas dėl papildomos informacijos suteikimo turi teisę kreiptis Pardavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis CUCULIS.LT paslaugomis (įsigyti siūlomas prekes), laikantis Taisyklių.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
5.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
5.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6. Prekių kainos

6.1. Prekių ir kitų paslaugų/papildomų išlaidų (pvz. pristatymo) kainos CUCULIS.LT svetainėje, Prekių krepšelyje ir galutiniame užsakymo lange nurodomos eurais su PVM.
6.2. Prie kiekvienos prekės yra nurodyta jos vieneto kaina.

7. Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas papildomas mokestis, kuris yra nurodytas CUCULIS.LT – formuojant užsakymą ir pasirenkant patogų pristatymo būdą yra nurodoma kiekvieno jų kaina. Pristatymo išlaidos yra pridedamos prie prekių kainos. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas (užsakymo formavimo metu nurodyta įprastinė pristatymo kaina, atsižvelgiant į pristatymo būdą), tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės (pavyzdžiui, perkant už tam tikrą sumą, pristatymas gali būti nemokamas).
7.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
7.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui, vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po Užsakymo patvirtinimo iš Pardavėjo pusės. Šie terminai yra preliminarūs. Jie taip pat netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Šalys dės visas pastangas suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą ir jei Pardavėjas ir Pirkėjas abipusiu susitarimu nesusitaria kitaip, Pirkėjas gali pasinaudoti teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties. Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo atsisakymo momento yra grąžinami už prekes sumokėti pinigai.
7.4. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
7.5. Prekės pristatomos vienu iš užsakymo formavimo metu Pirkėjo pasirinktų būdu: per kurjerių tarnybą, per siuntų savitarnos terminalus (paštomatuose) arba pašto skyriuose. Užsakymo formavimo metu, prie kiekvieno pristatymo būdo bus nurodyta, per kiek dienų bus pristatoma prekė. Preliminarus pristatymo laikas 2 – 8 dienos. 7.6. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui nepatikrinus pakuotės, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio ir (ar) kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nenurodžius šių trūkumų, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

8. Prekių kokybė

8.1. Kiekvienos CUCULIS.LT parduodamos prekės savybės bei duomenys bendrai nurodomi kiekvienos prekės aprašyme CUCULIS.LT svetainėje.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Prieš sudarant pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjas įsipareigoja susipažinti su prekės aprašymu.
8.3. Ant kai kurių prekių pakuotės yra nurodytas tinkamumo naudoti terminas, suteikiamas gamintojo. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

9. Prekių grąžinimas

9.1. 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ 17 punkte yra pateikiamas sąrašas prekių, pagal kurį Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas sutinka. Į šių prekių sąrašą, be kita ko, patenka žaislai ir žaidimai (17.22 punktas).
9.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekę, privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją el. paštu: labas@cuculis.lt. Taip pat Pirkėjas turi pateikti garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas) ir laisvos formos prašymą pakeisti prekę kita arba grąžinti sumokėtus pinigus.
9.3. Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo patirtas nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas Lietuvos Respublikoje, įsitikinęs, kad Pirkėjas grąžino prekes būtent dėl netinkamos kokybės, vadovaujantis šių Taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų sąlygomis.
9.4. Pardavėjas, nustatęs, kad grąžinta prekė yra netinkamos kokybės, priima sprendimą ir grąžina Pirkėjui pinigus per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos.
9.5. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

10. Apsikeitimas informacija. Skundų nagrinėjimo tvarka.

10.1. Pardavėjas informuoja Pirkėją, naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu, o Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją el. paštu: labas@cuculis.lt.
10.2. Visi skundai gali būti teikiami elektroniniu paštu: labas@cuculis.lt.
10.3. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateikiamų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
11.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir privalo užtikrinti, kad jie nebūtų perduoti tretiesiems asmenims. Tretiesiems asmenims susižinojus Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas laiko, kad prie paskyros prisijungęs asmuo yra Pirkėjas.
11.3. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

12. Rinkodara ir informacija

12.1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
12.2. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu el. paštu ir/ar telefono numeriu.
12.3. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, el. pašto paslaugų tiekėjų tinklo sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
12.4. Pirkėjas gali atsisakyti naujienlaiškių užsakymo formoje nepažymėdamas varnelės tam skirtoje vietoje. Tokiu atveju Pardavėjas naudos Pirkėjo asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

13. Komentarų talpinimas

13.1. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie CUCULIS.LT siūlomas ir Pirkėjo įsigytas prekes, rašydamas komentarus atsiliepimų skiltyje.
13.2. Pirkėjas sutinka ir garantuoja, kad komentarų turinys atitiks šiuos reikalavimus: bus korektiškas ir nežeidžiantis, taip pat nebus vartojami necenzūriniai žodžiai; bus objektyvus ir tikslus, atitinkantis komentuojamą objektą; neskleis reklamos; nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių; nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimų.
13.3. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokius Pirkėjo komentarus, neatitinkančius aukščiau išdėstytų reikalavimų.
13.4. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę, jei jo veiksmai neatitinka išdėstytų komentarų talpinimo reikalavimų.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.